יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט

השנה, מצעד הספרים היה מגוון מבחינת אוסף הספרים והפעילויות שנערכו בכיתות בעקבות קריאת הספרים. בכיתות הצעירים התרכזנו הנושא בעלי חיים ומשלים, בכיתות הביניים קראו ספרים עם מסר חברתי רגשי וחוויתי ובכיתות הבוגרים ספרים עלילתיים עם גיבור או גיבורה שאפשר להזדהות אתה. מיכה ביטון תיעוד מצעד הספרים תשע''א לוח תקשורת.pdf נילס - רציונל.pdf נילס - הסיפור.pdf נילס 1.pdf נילס 2.pdf האי של נים יומן הנער שצעק.pdf הענק - מפגש ראשון.pdf סיפור - הזחל הרעב.ppt