יום א', יד’ בתשרי תשע”ט

פתח דבר בית ספר "אילנות" הינו בית ספר לתלמידים בעלי מוגבלויות פיזיות חמורות המתפקדים על מנעד קוגניטיבי נרחב (מפיגור בינוני-קשה עד לרמה קוגניטיבית בתחום הנורמה עם לליקויי למידה חמורים). בבית ספרנו 12 כיתות לגילאי 6 עד 21 . הכיתות מחולקות לפי חטיבות גיל צעירים ביניים ובוגרים. בכל חטיבה מחולקות הכיתות לפי יכולות קוגניטיביות, שהדגש בהן הוא יותר לימודי או יותר שיקומי בהתאמה. הכנת תוכנית לימודים בית ספרית שתתאים לכל תלמידינו עם השונות הגדולה ביכולות התפקודיות, המוטוריות והקוגניטיביות הינה אתגר. תהליך כתיבת התלב"ס הינו תהליך מורכב הדורש חשיבה מעמיקה והשקעת אנרגיות מרובות, אך אנו רואים בו חשיבות רבה שכן זהו המסד (הבסיס, השלד) שעליו ייבנו הטפחות. התוכנית היא מודולארית ונותנת מתווה ודרך, אך משאירה מקום ליצירתיות, גמישות והרחבה לפי תפיסת המורה בכיתה. המטרה היא לתת לצוות כלי דינאמי המתווה מסגרת ומסמן את נקודות המיקוד במהלך ההוראה. התוכנית משקפת את צרכי תלמידינו ומתייחסת לתפיסות ואמונות חינוכיות בית ספריות בתחום הקוגניטיבי, החברתי, הרגשי התעסוקתי והשיקומי, תוך חתירה למטרה שהיא איכות חיים, ניהול עצמי ומימוש הפוטנציאל האישי. צוות בית הספר מורכב מאנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות: מחנכות ומורים מקצועיים, צוות פרא רפואי גדול (פיזיותרפיסטיות, מרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת), הידרותרפיסטים, צוות טיפולי גדול (פסיכולוגית, יועצת, עו"סיות, מטפלות באמצעות מוזיקה, בע"ח ושילוב אומנויות), סייעות, בנות ש"ל ומתנדבים. עבודת הצוות הינה אחת מאבני היסוד בעשייה הבית ספרית, ומהווה מקור כוח גדול מאד בהתבוננות ובחשיבה הרב תחומית על צרכי התלמידים ודרכי העבודה עמם. עבודת צוות זו, על המורכבות שבה, מאפשרת להגיע למארג בו השלם גדול מסכום חלקיו. ההוראה והעשייה הבית ספרית נעשית תוך קשרים והקשרים בין הנושאים, המקצועות והצוותים הפועלים. דבר זה מאפשר שימוש באסטרטגיות שונות ובהיבטים רב תחומיים לאותם התכנים. אנו מאמינים כי למידה והתנסות רב חושית מביאות להפנמה והישגים אישים לכלל התלמידים ובמיוחד לאלו בעלי התפקוד הקוגניטיבי הנמוך יותר. התייחסות לנושאים של ניהול עצמי, עצמאות, בחירה, הכרת העצמי ודימוי עצמי השזורים במהלך הלמידה ובדרכי ההוראה הם בעלי חשיבות עליונה בפיתוח אישיות מתפקדת, בוחרת, משפיעה ובעלת תחושת מסוגלות בחברה. תהליך של בחירת מטרות הנבנה תוך כדי דיאלוג מתמשך בין הצוות, התלמיד ומשפחתו, מעלה את המוטיבציה לביצוע המשימות בצורה איכותית, ומביא לתפקוד יעיל יחד עם תחושה של סיפוק ומימוש עצמי. תהליך זה אינו שלם אם הוא מרוכז רק ברמת הפרט. חיים של איכות תלויים ביכולתו של היחיד לבוא במגע עם סביבתו כאישיות חיובית, תורמת, בוחרת ומשפיעה עם רגישות והבנה לצרכי האחר. בשנה"ל תשס"ח התחלנו בתהליך חשוב ומורכב זה של כתיבת התלב"ס. עבדנו על שלושה נושאים העומדים בבסיס הלמידה בתחום הדעת: אוריינות , חשבון וחשבון פונקציונאלי, ומולדת. בשנה"ל תשס"ט התחלנו בתהליך כתיבת תלב"ס בשני תחומים מרכזיים בעשייה היומיומית בבית הספר: תחום התקשורת ותחום הניהול העצמי. אלו תחומים גדולים ורחבים וכתיבתם נמשכת גם בשנה"ל תש"ע. בשנה"ל זו התחלנו גם בכתיבת תלב"ס בתחום ההכנה לתעסוקה ועבודה. ישנם נושאים רבים אחרים בהם אנו עוסקים, ועליהם יעבוד צוות ביה"ס בשנים הקרובות. התוכנית בנויה נדבכים וכוללת דירוג פנימי של רמות קושי והתמודדות. ניתן ללמד את הנושאים בכל שכבת גיל באופן מותאם לרמת התפקוד הקוגניטיבי והגיל הכרונולוגי. התייחסנו בתוכנית לשכבות הגיל: צעירה, ביניים ובוגרת, תוך הסתכלות ארוכת טווח לצרכי התלמידים ולמטרות, אמונות ותפיסות המנחות אותנו בעבודתנו. בחברה בת זמננו המשתנה בתאוצה יתווספו, קרוב לוודאי, נושאים ותכנים חדשים, ואחרים יאבדו ממשמעותם או יעברו שינוי. זוהי התפיסה שעומדת בבסיס כתיבת התלב"ס שלנו, ולכן הוא בנוי בצורה מודולארית הניתנת לשינוי, תוספת ולגמישות המתבקשת. אני מודה מאד לאנשי הצוות הרבים שהשקיעו וממשיכים להשקיע מחשבה, זמן ואנרגיות טובות בהכנת התלב"ס שלפניכם. יובל צור - מנהל בית הספר תלב''ס אילנות - פתח דבר.pdf תלבס מודעות פונולוגית.pdf תלבס מוכנות לקריאה - חזותי.pdf תלב''ס אילנות - הוראת הקריאה.pdf תלס''ס אילנות - אוריינות - נספח לקריאה.pdf תלב''ס תקשורת - אילנות - תש''ע.pdf תלב''ס אילנות - חינוך לשוני - ספרייה.pdf תלב''ס אילנות - חשבון.pdf תלב''ס אילנות - מולדת וגיאוגרפיה.pdf