יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט
כתבה: מעין שזו

ביום רביעי 27.12.17 התקיים בבית הספר יום שיא בנושא תמורות חברתיות כלפי אנשים עם מוגבלויות. התלמידים למדו על מודלים חברתיים שונים המשקפים את היחס לאנשים עם מוגבלות לאורך ההיסטוריה, ודנו ביתרונות וחסרונות של הגישות השונות, איפה וכיצד הן מתבטאות בחיים שלהם ובאחריות האישית שלהם להשפיע על היחס אליהם. כמוכן, הם נחשפו לפן בזהותם שמשתייך לקבוצת אנשים עם מוגבלות כקבוצת כוח. הפעילויות התקיימו ב-4 קבוצות מותאמות ליכולות התלמידים ולצורכיהם. בהמשך היה פאנל תלמידים ייחודי, שבו תלמידים ענו על שאלות מחוויית חייהם שקיבלו מראש בנושאים כמו טיפול אישי סיעודי, במפגש עם אנשים זרים וביתרונות והחסרונות שהם רואים בהשתייכות לקבוצה של אנשים עם מוגבלות. קהל הפאנל שכלל תלמידים וצוות שאלו את חברי הפאנל שאלות שעלו תוך כדי השיחה. היום הסתיים במליאת סיכום של כלל בית הספר, בשיתוף תוצרים וחזרה על המסר של היום-קבוצת ההשתייכות כקבוצת כוח ואחריות אישית. היה יום מרגש, חשוב ומלמד בכל רמה אפשרית. התלמידים שלנו הם הכוח שלנו, הם המטרה והם המורים הכי טובים.