יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט
התקיים ב-12/9/2017 במרכז הספורט לנכים ברמת גן

המיזם לפיתוח ענף הבוצ'יה - מפגש מסכם.pdf