יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט

אילנות - מצעד הספרים תשע''ז.pdf שכבת צעירים חטיבה צעירה - אילנות.pdf שכבת ביניים פגישה עם סופר ומאייר - אילנות.pdf "שקשוקה נעלמת" מאת: גילה עוז שקשוקה נעלמת - בית ספר אילנות.pdf "אוזו ומוזו מפכר קאקארוזו" מאת אפרים סידון אוזו ומוזו דף עבודה.pdf משלים דף עבודה צב ארנב.pdf דף עבודה - האריה והעכבר.pdfמאפייני המשל טוב.pdf טבלת השוואה משל.pdf מוסר השכל=מסר.pdf דף עבודה מסר.pdfשכבת בוגרים "המכוערים של דניאל" מאת: עפרה גלברט-אבני "תפוחים מן המדבר" מאת: סביון ליברכט חטיבת הבוגרים - אילנות.pdf