יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט

קבוצת "פטו" מתבססת על גישת "החינוך המדריך" המיועדת לילדים ולמבוגרים עם שיתוק מוחין וליקויים מוטוריים. זוהי גישה פסיכולוגית-חינוכית המשלבת מימדים פיזיולוגיים, רפואיים ופרא-רפואיים, אשר רואה את האדם עם המגבלה כייצור הוליסטי ומסייעת לו להיות אקטיבי ולפתח יכולות שייסעו לו להיות עצמאי יותר בתוך החברה והסביבה בה הוא חי. קבוצת פטו בבית ספר "אילנות" מתקיימת שלוש פעמים בשבוע בימים א', ד' ו-ה במשך שעתיים. כל מפגש מתחלק לשתי תכניות, כאשר כל תכנית מתמקדת בתחום אחר (מוטוריקה ומנחים, משחק, תקשורת בין אישית, עבודה קבוצתית ופתרון בעיות משותף, תפקודי ידיים, נראות והיגיינה). לכל פעילות מטרות משל עצמה באוריינטציה קבוצתית ולכל אחד מן התלמידים מטרות אישיות הנגזרות מצרכיו ויכולותיו ובאות לידי ביטוי בפעילות. את כל אחת מששת הפעילויות המתקיימות לאורך השבוע בתוכנית, מוביל באופן קבוע, איש צוות מהצוות הרב מקצועי של התוכנית ושאר הצוות מסייע בידו (לכל תכנית איש צוות מוביל משלה). הקבוצה מהווה אלמנט מרכזי בגישת ה"חינוך המדריך" (פטו). רוב הפעילויות מתבצעות בקבוצה או בקבוצות קטנות. הלמידה בתכנית "פטו" הינה למידה חווייתית ומשלבת עבודה מוטורית, קוגניטיבית, תקשורתית וחברתית. לכל שנת פעילות נבחר נושא מרכזי לגיוון והעשרה והוא מלווה את הפעילויות השונות בין אם הן מוטוריות, לימודיות או חברתיות, כנושא מרכז.