יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט

לשיעורי החקלאות והגינון בבית הספר מספר מטרות: למידת מושגים ותהליכים הקשורים לצומח. הלמידה משלבת בין למידה תיאורטית (למשל: הבנת הקשר בין עונות השנה לבין מחזור חיי הצמחים, תפקיד בעלי חיים בעולם הצומח, הכרת צמחים וחלקי הצמח ועוד) ובין התנסות מעשית- התלמידים משתתפים בעבודה לפי יכולתם ונעזרים בכלים מותאמים. חיזוק הקשר בין האדם לסביבתו תוך כדי התייחסות למושג הקיימות בכללותו - במציאות בה האוויר מזדהם וכדור הארץ מתחמם, אין ברירה וכל אדם חייב לאמץ התייחסות משמעותית לנושאי איכות הסביבה וחקלאות ברת קיימא. באילנות, אנו מקדמים את נושא הקיימות בשני מישורים. ראשית, אנו דואגים למחזר את הזבל האורגני ולהשתמש בו לשיפור הקרקע בגינתנו. שנית, אנו מגדלים צמחי תבלין, ירקות ופרחים בשיטות אורגניות. אנו מתמקדים בקידום הבנת יחסי גומלין בין האדם לבין הטבע, בעידוד יכולת ההתבוננות, ההבחנה והמעקב, בפיתוח יכולת החקירה עצמית, בגילוי תופעות הטבע והסקת מסקנות.למידה של מושגים מתחומי דעת נוספים תוך כדי ההתנסות בסדנה – למשל מתחומי המתמטיקה והספרות.העבודה בגינה מחזקת ערכים חברתיים: שיתוף פעולה, עזרה לזולת, סבלנות, נטילת יוזמה ונשיאת אחראיות. התלמידים לומדים לזהות בעיות, להציע פתרונות ולבחור פתרון המקובל על כולם.