יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט
וטיפול בבעלי חיים

פינת החי בבית הספר הוקמה לפני מספר שנים כמתחם נפרד המאפשר לתלמידים להגיע לפינה לפעילויות שונות על פי הצורך. הפינה פעילה בכל ימות השבוע וטל סגל וחני נהרי, מטפלות בעזרת בעלי חיים מקיימות בה פעילויות שונות. בפינת החי מתקיימים טיפולים רגשיים בעזרת בעלי חיים, כאשר חלק מהעבודה הטיפולית נעשה באופן פרטני וחלק מהעבודה נעשה באופן קבוצתי. בפינת החי נערכים טיפולים רגשיים, שיעורים לימודיים בנושא עולם החי ווטרינריה וקבוצות חווייתיות. כמו כן, מתקיימות בה קבוצות שילוב בין תלמידי בית-ספר "אילנות" ותלמידים מבית-ספר "גוננים" שהוא בית ספר ממלכתי דתי (לא מן החינוך המיוחד) עמו נערכות שותפויות רבות בלמידה. בחלק מן ההפסקות הפעילות, מוזמנים התלמידים להיכנס אל פינת החי להתנסויות ספונטניות יותר. התלמידים בבית הספר נהנים מהמפגש עם בעלי החיים השונים בפינה, יוצרים עימם קשר מיוחד ובלתי אמצעי, נהנים מהמגע בחיות ואף לוקחים אחריות על הטיפול בהן.