יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט

קלינאות התקשורת הנה מקצוע פרא-רפואי אשר עוסק בטיפול בתלמידים עם הפרעות בהבנה, הבעת שפה, היגוי, נשימה, הפרעות בתקשורת וכן בקשיים באכילה, ריור, לעיסה ובליעה. צוות הקלינאיות פועל לקידום יכולות התקשורת והתאמת אמצעים תומכים וחלופיים כגון-לוחות תקשורת, אייפדים, מחשבים, שפת סימנים ועוד. השאיפה היא לקדם כמה שיותר את יכולתו של התלמיד/ה להתערות בחברה ובמעגל החיים ולהיות מעורב במתרחש. עבודתנו נעשית תוך שיתוף פעולה עם המשפחה, הצוות החינוכי והצוות הפרא רפואי ממקצועות נוספים. בשנים האחרונות נכנסו מערכות מיקוד מבט חדשניות ויש כבר מספר תלמידים המשתמשים בדרך הזו להפעלת מחשב תקשורת.