יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט
למכון פטו - בודפשט 2015

הרעיון לצאת לחו"ל כמשלחת עלה בקבוצה שקראנו לה "אני-אתה-עולם" שהתקיימה לאורך שלוש השנים האחרונות. בקבוצה פיתחו התלמידים והצוות זוויות להתבוננות על עצמם, על הזולת ועל העולם סביבם. התמקדנו ביחסים ובקשר שאנחנו יוצרים עם דמויות משמעותיות (יחס אני – אתה) ועם דמויות אחרות בעולם (יחס של אני - אחר). בחנו את היחסים הבינאישיים מפרספקטיבה של מושגים כמו אמפתיה, קבלה, ביקורתיות וקונפליקט וכן למדנו על דרכים שונות לתקשורת בינאישית. כך הרעיון של ביקור במכון פטו בבודפשט עלה, בזכות הרכב הכיתה שמילדותם פטו ליווה אותם, חלקם הגיע מהגן של פטו ורובם השתתפו במהלך השנים בתכנית של פטו: דירת האימון ובפעילות של עמותת "צעד קדימה". חברי הקבוצה חשבו שזו תהיה הזדמנות של פעם בחיים, במיוחד עכשיו רגע לפני היציאה מהמסגרת החינוכית להשלים את המסע ולהגשים את החלום.