יום ד', כ’ באדר ב' תשע”ט

מצעד הספרים תשע''ו.pptx שכבת ביניים - תפקוד גבוהמרכז למידה בספרות וחומרים בנושא המשל מרכז למידה - רציונל.pdf מרכז למידה בספרות.pdf מערכי שיעור - המשל.pdf מבחן בנושא המשל.pdf